Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1399/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej O. w W. od wyroku WSA w Kielcach z 6 września 2018 r. sygn. akt I SA/Ke 156/18 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w S. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr ... w przedmiocie opłat stałych za zrzuty wody