Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X

III OZ 199/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr [...] w przedmiocie określenia opłaty zmiennej za pobór w...