Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2390/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-18

WSA w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Zielińska - Baran po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu J. J. na decyzję Ministra Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku

IV SA/Wa 1273/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego