Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VII SA/Wa 1354/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-08-31

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Grzegorz Antas po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Rejonowego [...] od decyzji Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

III OZ 315/21 - Postanowienie NSA z 2021-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku

VII SA/Wa 1461/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozwiązania związku spółek wodnych

VII SO/Wa 36/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-12-17

Wniosek M. C. o wymierzenie grzywny Ministrowi Infrastruktury za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy