Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 185/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-10-23

Sprawa ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej 'A' w N. na uchwalę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków