Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Op 317/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-11-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków