Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 383/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Brzegu w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.