Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Go 181/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-05-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej, nr [...] w przedmiocie regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Go 200/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Rada Miejska w przedmiocie : regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

IV SA/Wa 1522/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-09-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Go 280/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-07-11

Sprawa ze skargi Wojewody na Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Gd 330/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-07-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Gdańska w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Go 397/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-08-22

Skarga na uchwałę NR [...] Rady Miejskiej w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Gl 662/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II OSK 1322/05 - Wyrok NSA z 2006-10-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Krakowa, zmienionej uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2004, nr XXXV/307...

II OSK 1313/06 - Wyrok NSA z 2006-11-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w...

II SA/Go 182/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-05-10

Skarga Wojewody na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
1   Następne >   +2   5