Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Go 877/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-03-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia 'Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy [...] w latach 2016-2020'

I SA/Op 170/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-09-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w przedmiocie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

I SA/Op 171/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-09-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w przedmiocie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Ol 300/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Ełku w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ełku stwierdza nieważność § 4 pkt 1 lit. b, pkt 2,3,6,7,9,11, § 5 pkt 1oraz § 6 pkt 2,4 i 9, § 12, § 21 załącznika do zaskarżonej uchwały.

II OSK 549/20 - Postanowienie NSA z 2020-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta [...] oraz sezonu kąpielowego w roku 2019

II SA/Rz 1432/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-02-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Narolu w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Narol stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 17, § 25, § 35 i § 3

II OSK 2119/19 - Wyrok NSA z 2020-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy uchyla pkt 2 wyroku i stwierdza nieważność § 28 ust. 3 i § 36 uchwały...

II OSK 63/19 - Wyrok NSA z 2020-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków

II SA/Wr 87/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-06-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

IV SA/Po 1232/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta P. oraz sezonu kąpielowego w roku 2019
1   Następne >   2