Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Kr 211/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-04-20

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego

II SA/Ke 836/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-04-24

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o zakłócenie stosunków wodnych na gruncie

II SA/Bk 679/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-02-09

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia grzywny nałożonej w celu przymuszenia do wykonania nałożonego obowiązku