Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Rz 81/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] -

II SAB/Gd 70/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SAB/Rz 83/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie przewlekłości postępowania administracyjnego w sprawie udrożnienia rowu przy drodze gminnej

II SA/Gd 947/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na działania Wójta Gminy w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Gl 308/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy J. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

IV SAB/Wa 175/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy J. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SAB/Kr 47/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-26

Wniosek J.K. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy S.