Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II SA/Wr 55/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-24

Sprawa ze skargi K. F. na działanie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie naruszenia prawa własności nieruchomości przez postawienie mostu

II SA/Ol 203/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wysokości opłat za korzystanie z urządzeń użyteczności publicznej

II SO/Gd 4/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-08

Wniosek Prezydenta o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z zakresu prawa wodnego

II OSK 198/08 - Wyrok NSA z 2008-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SAB/Gd 38/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

III SA/Po 185/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty w przedmiocie ustalenia odszkodowania za podtapianie gruntów w wyniku piętrzenia wód dla potrzeb elektrowni wodnej

II OSK 370/07 - Wyrok NSA z 2008-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II OW 4/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-23

Wniosek w przedmiocie wniosku K. R. dotyczącego przeprowadzenia prac ziemnych i budowlanych

II SA/Rz 42/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OZ 303/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta G. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
1   Następne >   2