Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II SO/Gl 7/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-08-30

Wniosek S. T., J. T. o wymierzenie Prezydentowi Miasta B. grzywny w związku nieprzekazaniem sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy administracyjnej ze skargi S. T., J. T. na niewykonanie przez Prezydenta Miasta B. orzeczenia w sprawie warunków zabudowy terenu

II SA/Gd 93/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

II SAB/Gd 38/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-12-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

II SAB/Gd 38/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-08-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

II SAB/Gd 38/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

II SA/Gd 93/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-06-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

II SA/Gd 93/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-11-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków