Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II OZ 1120/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Legnicy , nr [...] w przedmiocie zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

II SAB/Wr 27/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-07-30

Sprawa ze skargi L. D. na niewykonanie uchwały w sprawie dopłat za usługi z zakresu zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków z terenu L.

II SA/Wr 422/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-26

Sprawa ze skargi H. P. na pismo Prezydenta Miasta L. w przedmiocie zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

II SA/Wr 422/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-20

Sprawa ze skargi H. P. na pismo Prezydenta Miasta L. w przedmiocie zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości wskutek skargi kasacyjnej skarżącego od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 422/08

II SAB/Ke 7/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-02-12

Wniosek R. W. o ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta

II SAB/Ke 7/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-04-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych

II SA/Bd 11/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-02-13

Skarga A. K. na pismo Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w przedmiocie budowy sygnalizacji świetlnej

II SA/Wr 422/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-28

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 422/08