Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II SA/Ke 251/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-06-22

skarg J.G., D.K., D.N. i P.R. na zarządzenie Prezydenta Miasta S. w przedmiocie weryfikacji taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Ke 251/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-06-22

Sprawa ze skargi L. D. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie weryfikacji taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SAB/Wr 44/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta J. G.