Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II OSK 369/11 - Postanowienie NSA z 2012-05-18

Sprawa ze skargi kasacyjnej [...] S.A. w B. od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi [...] S.A. w B. na pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały organu spółki wodnej