Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II SA/Bd 1021/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-10-13

Sprawa ze skargi M. S. na czynność Prezydenta Miasta [...] w sprawie odmowy wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały organu spółki wodnej

IV SAB/Wa 80/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SA/Wr 338/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-30

Sprawa ze skargi A. P. na interpretację pisma przez Prezydenta Miasta G. [...] w przedmiocie wywozu nieczystości płynnych

II OW 42/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-08

Wniosek w przedmiocie rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych