Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II SA/Kr 1574/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta K. w przedmiocie określenia opłaty za usługę wodną

II SA/Kr 1561/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie określenia opłaty za usługę wodną

II SA/Rz 1214/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Przemyślu w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

IV SA/Wa 2902/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta [...] w przedmiocie określenia wysokości opłaty za usługi wodne

II SA/Kr 1560/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta K. w przedmiocie określenia opłaty za usługę wodną

II SA/Gl 264/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta G. w przedmiocie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

II SA/Gl 265/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta G. w przedmiocie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

II SA/Łd 397/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta S. w przedmiocie określenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

II SA/Kr 1562/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta K. w przedmiocie określenia opłaty za usługę wodną

II SA/Gl 263/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta G. w przedmiocie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
1   Następne >   2