Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II SA/Sz 430/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta S. w przedmiocie określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

II SAB/Łd 2/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-02-12

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Ł. w sprawie ponaglenia dotyczącego zawiadomienia z zakresu odprowadzania ścieków drogowych i wód opadowych 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącej M. T.-C. wpis sądowy od skargi w kwocie 100 (sto) złotych uiszczony na rachunek bankowy WSA w Łodzi 19 stycznia 2021 roku i zaksięgowany 19 stycznia 2021 roku pod pozycją [...]. dc

III SA/Po 1038/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-08-17

Sprawa ze skargi G. Sp. z o. o. w P. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie ustalenia ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji ogólnospławnej

III OSK 5529/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej '[..]' w P. na zarządzenie Prezydenta Miasta P. , nr [..] w przedmiocie ustalenia ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji ogólnospławnej

III OSK 5530/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej '[..]' w P. na zarządzenie Prezydenta Miasta P. , nr [..] w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej lub systemem kanalizacji ogólnospł...

III OSK 5913/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-06

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi K. Spółdzielni Mieszkaniowej w K. na uchwałę Rady Miasta K. nr [...] w przedmiocie przyjęcia regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych

III OSK 5958/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-06

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi K. Spółdzielni Mieszkaniowej w K. na uchwałę Rady Miasta K. nr [...] w przedmiocie ustalania wysokości stawek za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowych