Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II SO/Gl 7/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-08-30

Wniosek S. T., J. T. o wymierzenie Prezydentowi Miasta B. grzywny w związku nieprzekazaniem sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy administracyjnej ze skargi S. T., J. T. na niewykonanie przez Prezydenta Miasta B. orzeczenia w sprawie warunków zabudowy terenu

II OZ 1120/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Legnicy , nr [...] w przedmiocie zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

II SA/Gd 93/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-04

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Gd 93/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

II OSK 369/11 - Postanowienie NSA z 2012-05-18

Sprawa ze skargi kasacyjnej [...] S.A. w B. od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi [...] S.A. w B. na pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały organu spółki wodnej

II SAB/Gd 38/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-12-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

II SAB/Gd 38/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-08-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

II SAB/Wr 27/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-07-30

Sprawa ze skargi L. D. na niewykonanie uchwały w sprawie dopłat za usługi z zakresu zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków z terenu L.

II SA/Ke 251/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-06-22

skarg J.G., D.K., D.N. i P.R. na zarządzenie Prezydenta Miasta S. w przedmiocie weryfikacji taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SAB/Gd 38/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
1   Następne >   +2   +5   8