Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II SA/Wr 255/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

IV SA/Po 917/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Poznania w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków

IV SA/Po 915/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych

II SA/Op 185/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-10-23

Sprawa ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej 'A' w N. na uchwalę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Ke 243/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-06-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uregulowania odpływu wód opadowych