Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II SA/Op 605/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Głubczyce w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Op 163/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-07-27

Skarga Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Ujeździe w przedmiocie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

II SA/Op 546/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Op 424/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-08-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Namysłowie w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Op 566/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gogolinie w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków