Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 642/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-11

Sprawa ze skargi kasacyjnej J. O. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie zakończonej prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1149/07, odrzucającym skargę J. O. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem tego Sądu , sygn. akt I SA/Wa 60...

I SA/Wa 641/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia mienia z mocy pr...