Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1464/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez gminę własności nieruchomości

I OZ 9/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-09

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr (...) w przedmiocie komunalizacji mienia

I OZ 356/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia komunalizacji nieruchomości

I OZ 252/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez województwo własności nieruchomości

I OZ 1037/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OZ 1038/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OZ 696/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-21

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

I OZ 897/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr BO1ł/785-O-308/11 w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Gminę Raszyn prawa własności nieruchomości

I OSK 1464/10 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez gminę własności nieruchomości

I OSK 1291/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
1   Następne >   2