Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OZ 869/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem ...

I OZ 350/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 460/11 - Wyrok NSA z 2012-04-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez Gminę M. prawa własności gruntu zajętego pod ulicę

I OSK 162/11 - Wyrok NSA z 2012-01-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego

I OZ 207/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 472/11 - Wyrok NSA z 2012-04-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OZ 144/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 1107/11 - Wyrok NSA z 2012-09-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 681/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia nieodpłatnie prawa własności nieruchomości p...

I OSK 1373/11 - Postanowienie NSA z 2012-10-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2