Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 507/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie nabycia przez gminę z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

I OSK 909/11 - Postanowienie NSA z 2014-06-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności części nieruchomości

I OSK 2039/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 112/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi T. B. i J. B. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

I OSK 2122/12 - Postanowienie NSA z 2014-03-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia prawa własności nieruchomości z mocy prawa przez gminę

I OSK 2123/12 - Postanowienie NSA z 2014-03-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia prawa własności nieruchomości z mocy prawa przez gminę

I OSK 2122/12 - Postanowienie NSA z 2014-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia prawa własności nieruchomości z mocy prawa przez gminę

I OSK 2123/12 - Postanowienie NSA z 2014-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia prawa własności nieruchomości z mocy prawa przez gminę