Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 3093/14 - Wyrok NSA z 2015-10-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości

I OSK 3094/14 - Wyrok NSA z 2015-10-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia[...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości przez gminę

I OZ 1016/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , znak: [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia przejścia nieruchomości na własność gminy

I OSK 464/14 - Wyrok NSA z 2015-11-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OSK 3154/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-01

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia postępowania

I OZ 1532/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 2205/13 - Wyrok NSA z 2015-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę prawa własności nieruchomości

I OSK 1469/14 - Wyrok NSA z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności części nieruchomości