Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1148/15 - Wyrok NSA z 2016-09-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2998/14 - Wyrok NSA z 2016-09-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I OSK 2836/14 - Wyrok NSA z 2016-09-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SAB/Wa 739/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi W.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania

I SA/Wa 902/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie uchylenia postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia