Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1967/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi W. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania

I OZ 816/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nabycia nieruchomości z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez gminę

I OZ 815/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości przez gminę

I OZ 896/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 1667/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [..] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 2749/15 - Postanowienie NSA z 2017-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie potwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę

I OZ 1719/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 1430/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nabycia przez gminę nieruchomości z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.

I OZ 1408/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [...] w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2283/15

I OZ 1560/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-10

Skarga B. P. i [...] sp. j. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
1   Następne >   2