Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 2991/18 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 2992/18 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości