Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 216/21 - Postanowienie NSA z 2021-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 350/19 - Wyrok NSA z 2021-08-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 214/21 - Postanowienie NSA z 2021-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania