Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 1064/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

I OZ 1196/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie za skargi B. W. i T. W. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

I OSK 1203/13 - Wyrok NSA z 2013-12-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości

I OZ 804/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania