Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2973/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości