Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I OZ 139/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 24 grudnia 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 2741/13 o odmowie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z [...] września 2013 r., nr [...] w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości