Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I ONP 4/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-07

Wniosek J. M. i G. M. o uzupełnienie postanowienia NSA w sprawie ze skargi J. M. i G. M. stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 580/15 w sprawie ze skargi J. M. na niewykonanie przez Wojewodę M. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1183/11 post...