Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Wr 60/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-09

Wniosek w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2006 r.

I SA/Wr 60/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza S. w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2006 r.

I SAB/Wr 9/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-28

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot podatku od nieruchomości za 2011 r.

I SAB/Wr 9/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy J. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot podatku od nieruchomości za 2011 r.

I SA/Ol 34/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-01-26

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza w przedmiocie zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

III SAB/Po 10/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy G. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wypłacenie oprocentowania od zwróconej nadpłaty w podatku od nieruchomości

I SA/Wr 60/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-16

Skarga J. J. i J.J. na decyzję Burmistrza S. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2006 r.

I SA/Wr 60/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-16

Skarga J. J. i J. J. na decyzję Burmistrza S. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2006 r.

I SAB/Go 3/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-02-14

Sprawa ze skargi G.G. na przewlekłość postępowania Burmistrza w przedmiocie ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za 2009 r.

I SAB/Go 10/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-08-17

Sprawa ze skargi G.G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 rok