Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OZ 358/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w spr...

I OZ 884/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie aktualizacji danych w ewid...

I OSK 738/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji