Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło

III SA/Kr 1308/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-12-29

Skarga R. Ż. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie syg. akt III SAB/Kr 14/05 w której wyrokiem skarga na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom została oddalona

IV SAB/Wa 91/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-11-17

Skarga Z. R. na bezczynność Wójta Gminy N. w przedmiocie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków