Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

IV SAB/Wa 88/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-25

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie załatwienia wniosku

II SA/Rz 216/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

IV SA/Wa 1112/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-24

Skarga H. M. na czynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie rozgraniczenia

III SAB/Kr 47/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-29

Sprawa ze skargi D. K. i M. K. znak: na przewlekłe prowadzenie przez Burmistrza Miasta i Gminy postępowania w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości [...]

II SAB/Ke 4/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-03-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy C. w przedmiocie przewlekłości postępowania rozgraniczeniowego

II SAB/Wr 48/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy T. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

II SAB/Sz 42/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-09-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie z Jego skargi na bezczynność Burmistrza Gminy w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

IV SAB/Wa 88/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-04

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi L. W. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie załatwienia wniosku

II SAB/Sz 42/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

I OZ 894/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-07

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie za skargi L. W. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w przedmiocie załatwienia wniosku
1   Następne >   2