Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Wr 672/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-30

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 783/11

II SA/Wr 736/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-03

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 736/15 o odrzuceniu zażalenia D. W. i M. W. na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 736/15 o odrzuceniu skargi kasacyjnej D. W. i M. W. od postanowienia WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 736/15 o odrzuceniu skargi D. W., M. W., M....

II SA/Wr 736/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-03

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Gminy T. grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt III SA/Wr 3/09

I OZ 1239/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-24

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W. i M. W. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2012, sygn. akt II SAB/Wr 48/12

II SAB/Wr 36/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-04-10

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W. i M. W. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2012, sygn. akt II SAB/Wr 48/12,

II SAB/Wr 36/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi D. W. i M. W. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 48/12

II SA/Wr 680/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Burmistrza Gminy T. w przedmiocie przedłużenia terminu do załatwienia wniosku dotyczącego rozgraniczenia działek

II SA/Wr 672/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi D.W. i M.W. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 783/11

I OZ 1130/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W. i M. W. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 879/12

I OZ 1129/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W. i M. W. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 863/12
1   Następne >   +2   4