Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Op 43/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-01-20

Wniosek D. W. i M. W. o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu od orzekania w sprawie o sygn. akt II SO/Wr 10/12, z wniosku D. W. i M. W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy [...] za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy

II SO/Op 43/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-14

Wniosek D. W. i M. W. o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu od orzekania w sprawie o sygn. akt II SO/Wr 10/12, z wniosku D. W. i M. W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy [...] za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy, na skutek zażalenia D. W. i M. W. na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SO/Op 43/13