Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 1078/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skarg E. F., F. B., A. B., A. M., T. P., A. K., B. F., A. C., S. J., T. K., A. S., W. Ł., J. H., W. G., Z. K., J. B., G. W. na decyzję SKO w B.-B. z [....

II OZ 732/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. Nr [...] w sprawie wspólnego realizowania zadań o charakterze publicznym dotyczącym utrzymywania składowiska i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

II OZ 464/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego oku, nr [...] w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia p o s t a n...