Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 59/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO we ...

II OZ 144/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Krakowie , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II OSK 3045/13 - Postanowienie NSA z 2015-07-07

Skargi kasacyjne Stowarzyszenia zwykłego '[...]' w R. i [...] sp. z o.o. w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Płocku nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

II OSK 376/14 - Postanowienie NSA z 2015-07-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki

II OZ 1045/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II OZ 517/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. , Nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 2923/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów odrzucić skargę kasacyjną