Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 698/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg T. z siedzibą w O., Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w R., T. w Warszawie na postanowienie SKO w T. z d...

II OZ 950/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu nr [...] w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

II OZ 1111/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we [...] nr [...] w pr...