Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Op 408/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SA/Op 198/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia drzew bez zezwolenia

II SO/Op 26/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-25

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zażalenia sygn. akt II SA/Wr 515/13

II SA/Op 492/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-02-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SAB/Op 1/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-03-11

Sprawa ze skargi A. J. i A. J. na przewlekłość postępowania SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań

II SAB/Op 71/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SA/Op 263/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Op 230/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-06-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Op 160/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 160/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów
1   Następne >   +2   5