Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SAB/Op 70/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu, w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie zezwolenia na zbieranie odpadów

II SA/Op 427/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za zniszczenie drzew

II SA/Op 530/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów

II SA/Op 503/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty opłaty za korzystanie ze środowiska.

II SA/Op 377/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia

II SA/Op 138/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia