Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 869/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-03

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie wyłączenia posesji z planu realizacji kanalizacji wsi O.