Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 57/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozstrzygnięcia sprawy naruszania zakazów obowiązujących na terenie [...] Parku Krajobrazowego

II OZ 221/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w sprawie wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie zanieczyszczenia cieku wodnego