Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 337/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi L. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa w przedmiocie usunięcia odpadów