Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OW 27/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-27

Wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z 17 marca 2017 r. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu a Burmistrzem Polkowic przez wskazanie organu właściwego do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 'Budowa ulic Rumiankowej, Śliwkowej, Owocowej, Pomarańczowej, Żarskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Polkowicach, gmina Polkowice'

II OZ 853/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie wykonania obowiązku usunięcia odpadów

II OSK 2428/16 - Wyrok NSA z 2017-07-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi K. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy W. w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 1629/16 - Wyrok NSA z 2017-05-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy C. w przedmiocie ochrony środowiska

II OW 7/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do prowadzenia wznowionego postępowania zakończonego decyzją Burmistrza Gminy Rawicz znak: [...] o środowiskowych uwarunkowaniach